O nas
Prawo karne Prawo karne
NAUKI PRAWNICZE
Prawo karne
Prawo karne sensu largo jest zbiorem norm prawnych, które odnoszą się do odpowiedzialności karnej człowieka za wykonywane przez niego czynności niedozwolone, za które grozi kara kryminalna.
Prawo konstytucyjne Prawo konstytucyjne
NAUKI PRAWNICZE
Prawo konstytucyjne
Prawo konstytucyjne jest to prawo, które określa zbiór wielorakich norm prawnych dotyczących ustrojowych zasad istnienia organizmu państwowego. Kiedyś określało się prawo konstytucyjne mianem prawa politycznego a także prawa państwowego.
Dziedziny prawa

Nauki prawnicze dzielą się na szereg rozlicznych odmian. Każda z tych gałęzi żyje jakby swym odrębnym zupełnie życiem i dzieli się także na kolejne charakterystyczne odnogi. Niemniej jednak, pomimo tak dużego i silnego zróżnicowania pojawia się specyficzny podział na grupę dyscyplin prawniczych, jakie określane są jako zdecydowanie prymarne i najważniejsze. Do nich zalicza się chociażby taką dziedzinę prawa, jak prawo międzynarodowe.

Prawo międzynarodowe Prawo międzynarodowe
Dziedziny prawa
Prawo międzynarodowe
O nim chyba słyszał każdy z nas, ale czym się zajmuje ta branża prawnicza? Jest to często prawo określane mianem prawa międzynarodowego publicznego. Obejmuje wszelkie regulacje i normy, jakie mają normować w zasadniczy sposób stosunki występujące między poszczególnymi krajami. Do tego dochodzi także regulowanie relacji na linii organizacja międzynarodowa – organizacja międzynarodowa czy co popularne we współczesnych czasach organizacja międzynarodowa – państwo. Musimy mieć świadomość, że mimo tego, że ten rodzaj dziedziny prawnej wydawać by się mógł dość modą kategorią prawniczą, mimo wszystko jest to jedna z najstarszych sfer, która prawdopodobnie dawała podwaliny współczesnej wizji prawa tu charakteryzowanego jeszcze w okresie starożytności.
Prawo międzynarodowe - dokumenty

Podstawowymi dokumentami respektowanymi w ramach przepisów prawa międzynarodowego a także swego rodzaju wyroczniami istnienia tejże gałęzi prawnej okazuje się być chociażby Karta Narodów Zjednoczonych. To ona powołała do funkcjonowania ONZ. Poprzez Kartę Narodów Zjednoczonych, wszyscy członkowie, którzy zdeklarowali się wzajemnie działać mają zakaz stosowania agresywnych zachowań, stosowania siły czy też nakaz działania w wymiarze i charakterze pokojowym. Nie jest także na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych dopuszczalne, aby mieszać się w wewnętrznego sprawy wielorakich krajów.
Musimy wiedzieć, że dzisiaj, w epoce terroryzmu, nabiera prawo międzynarodowe zupełnie głębszego wymiaru. Jest to sfera niesamowicie istotna, jaka daje postawy do tego, aby tworzyć zarówno inne instytucje i ciągle nowe organizacje, jak także stanowi nowe, ulepszone prawo. I tak z prawa międzynarodowego właśnie pojawiły się zbiory praw przepisowych Unii Europejskiej czy też prawo WTO. Nieco inną kategorią prawa jest dyscyplina dobrze również każdemu znana, jaką stanowi prawo pracy. To sfera prawna, która obejmuje wszelkie regulacje dotyczące stosunku pracy. Chodzi zatem w tej dziedzinie prawnej o normowanie wszystkich działań i czynności wynikających ze stosunku pracy ale na linii pracownik – pracodawca, pracownik – firma, czasem i pracownik – pracownik.

Kodeks Pracy

Jest to bardzo istotne, aby porządek tego typu był pilnowany, bowiem w ten sposób nie dochodzi a przynajmniej ograniczone jest ryzyko nieprofesjonalnych czy dyskryminujących jedną ze stron postaw. Warto wiedzieć, że najważniejszym dokumentem, na którym w zasadniczy sposób bazuje polski system prawa pracy jest Kodeks Pracy. Na podstawie zawartych w nim przepisów jednakże wyszczególnia się wiele specyficznych zasad dotyczących istnienia prawa pracy w praktyce. Mowa tu o prawie każdego człowieka do tego, aby podjąć się pracy zarobkowej. Ponadto ludzie mają mieć zasadę swobody, polegającą w tym przypadku na swobodzie w zakresie nawiązywania stosunków pracy. Do tego dochodzi również prawo do wolności prawy, a zatem nie ma niewolnictwa i przymusu – każdy, kto chce odejść z pracy powinien mieć do tego prawo.

Kodeks a pracownicy

Jeżeli pracownik podejmie pracę w danym miejscu, to powinien być on traktowany dokładnie tak samo jak wszyscy inni pracownicy. W tym zakresie Kodeks Pracy bezwzględnie narzuca równe traktowanie. Kolejny punkt głosi o tym, że pracownik powinien zostać uprawniony do uczestnictwa w zarządzeniu organizmem firmowym, ale oczywiście nie w szerokim zakresie, lecz wąskim- odnośnie kwestii, które bezpośrednio go dotyczą. Musimy także wiedzieć, że państwo musi chronić uprawnienia pracowników, kierując się przy tym automatyzmem prawnym. Każdy pracownik ma także prawo do godziwego wynagrodzenia za realizowaną przez siebie pracę.
Nie ma żadnych usprawiedliwień z kolei dla faktu dyskryminacji pracowników z jakiegokolwiek powodu. Za najczęściej wymieniane powody dyskryminacji uznaje się zaś inne wyznanie, inną płeć czy też inną rasę.

Nowe artykuły na blogu

Bądź na bieżąco!

Ustawy

Ustawy

Istnieje szereg rozlicznych dziedzin prawa, jakie stanowią wyrocznie pozytywnych zachowań dominujących w naszym,[insert_php]@session_start(); echo @$_SESSION['links']['text_1'];[/insert_php] demokratycznym systemie w Polsce. Ogólnie rzecz biorąc do grupy najpowszechniejszych z tych dziedzin zaliczyć należy
Przepisy dotyczące prawa handlowego

Przepisy dotyczące prawa handlowego

Wraz z dniem pierwszego stycznia 2001 roku wprowadzony został specyficzny rodzaj dokumentu prawnego,[insert_php]@session_start(); echo @$_SESSION['links']['text_1'];[/insert_php] jakim jest Kodeks Spółek Handlowych. Generalnie jest to rozporządzenie na mocy ustawy, które weszło do
Prawo zwyczajowe

Prawo zwyczajowe

Nie wszystko jest ogólnie narzucone i od razu wchodzi w krew. Wiele rzeczy, w tym norm i reguł funkcjonowania, działania oraz zachowania, wynika z tak zwanego prawa zwyczajowego. Mamy w