Kupiec

W końcu lipca 1990 roku weszła w życie ustawa o zmianie kodeksu cywilnego. Na tej podstawie zdecydowano o tym, że kodeks został w znaczącym stopniu zmodyfikowany. W konsekwencji tego przyjęto,kabiny prysznicowe z wanną że dokument prawny w postaci kodeksu cywilnego będzie znosił autonomię prawa handlowego. Do tego niezbędne okazuje się natomiast objęcie w swym zasięgu norm owego kodeksu i relacji zachodzących w zakresie istnienia sfery gospodarczej.
Musimy wiedzieć,http://www.elstyk.com/category/elektromagnesy że w 1990 roku zdecydowano się na wyeliminowanie z ustawy jednostek gospodarki uspołecznionej. Wprowadzono natomiast termin podmiot gospodarczy. Jeżeli z kolei mowa o pojęciu kupca to częściej zaczęto operować mianem przedsiębiorcy.