Ustawy

Ustawy

Istnieje szereg rozlicznych dziedzin prawa, jakie stanowią wyrocznie pozytywnych zachowań dominujących w naszym, demokratycznym systemie w Polsce. Ogólnie rzecz biorąc do grupy najpowszechniejszych z tych dziedzin zaliczyć należy przede wszystkim
Prawo zwyczajowe

Prawo zwyczajowe

Nie wszystko jest ogólnie narzucone i od razu wchodzi w krew. Wiele rzeczy, w tym norm i reguł funkcjonowania, działania oraz zachowania, wynika z tak zwanego prawa zwyczajowego. Mamy w

Swoboda umów

Ogólnie z pojęciem prawa handlowego ściśle wiąże się między innymi kwestia swobody umów. Na czym ta zasada generalnie polega i z czym się wiąże w prawnym rozumieniu? Otóż zasada swobody
Prawo handlowe kiedyś a teraz

Prawo handlowe kiedyś a teraz

Prawo handlowe jest to jedna z charakterystycznych branży prawa w ogóle. Ta specyficzna działka norm prawnych istniejących w naszym kraju nie zawsze wyglądała jednakże tak, jak wygląda na chwilę obecną.
Pojęcie prawa handlowego

Pojęcie prawa handlowego

Czym jest prawo handlowe? Niby oczywista jest już sama nazwa, która ewidentnie nawołuje do dziedziny handlu. Niemniej jednak warto wiedzieć formalnie na czym polega charakteryzowana sfera prawa handlowego. Otóż podwaliny

Normy prawa handlowego

Na podstawie wielorakich dziedzin prawniczych wydziela się między innymi dziedzinę prawa zwaną prawem handlowym. W jej ramach można mówić o wyszczególnieniu przeróżnych przepisów i norm prawnych, które określa się jako

Kupiec

W końcu lipca 1990 roku weszła w życie ustawa o zmianie kodeksu cywilnego. Na tej podstawie zdecydowano o tym, że kodeks został w znaczącym stopniu zmodyfikowany. W konsekwencji tego przyjęto,

Kim jest przedsiębiorca ?

Na mocy zmian zachodzących w przepisach prawnych pod koniec lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia, w zakresie przepisów prawa handlowego wyróżniły się zupełnie nowe pojęcia. Wśród terminów, jakie zaczęły na stałe gościć